marți, 25 martie 2014

Analiza mesajului promoțional

Se estimează că fiecare persoană este expusă zilnic la sute de mesaje comerciale. Această învălmășeală de mesaje necesită specialiști care să creeze mesaje “inteligente”, concentrate și specifice. Obiectivul acestui exercițiu este să permită fiecărui elev să aleagă un mesaj comercial și să analizeze critic fiecare element component al acestuia. Exercițiul oferă elevilor oportunitatea de a aplica conceptele teoretice ale comunicării în situații reale și îi face conștienți de dificultatea creării unor mesaje eficiente.
Descrierea exercițiului
Exercițiul poate fi utilizat la tema “Politica de promovare (mixul promoțional)”. Elevii sunt solicitați să aleagă un mesaj de marketing în vederea evaluării sale critice. Mesajul poate fi difuzat la TV, radio, pe Internet sau prin intermediul altei surse media.
Sarcini de lucru pentru elevi:
1.      Descrie pe scurt mesajul comercial ales. Intenția este de a oferi cititorului o înțelegere de bază a diferitelor componente ale mesajului comercial. Această descriere trebuie să comunice esența mesajului și să transmită caracteristicile acestuia pentru a permite o analiză critică, chiar dacă cititorul nu a văzut anterior mesajul (10 puncte).
2.      Identifică publicul-țintă. Aceasta presupune descrierea detaliată a grupului-țintă în termini demografici și evaluarea omogenității grupului în interiorul său (10 puncte).
3.      Strategia de produs: Fiecare produs trebuie să aibă ceva unic, care să-l diferențieze de altele asemănătoare. Consumatorii cumpără beneficii nu caracteristici. Identifică beneficiile pe care produsul le oferă consumatorilor/utilizatorilor săi.
Exemplu - Caracteristica: dimensiunile toasterului 12”x 6” x 7”.
     -  Beneficiu: toasterul este mic și încape cu ușurință în spații înghesuite.
   Identifică, de asemenea, valoarea oferită de produs publicului-țintă: valoarea funcțională, socială, emoțională sau experimentală (20 puncte). 
4.      Analizează critic elementele componente ale comunicării: mesajul, canalul de comunicare, codificarea și decodificarea informației, feedback-ul. Această secțiune este partea cea mai importantă și este de așteptat să depui cel mai mare efort pentru rezolvarea ei (30 puncte).
Puncte de avut în vedere: Evaluează semne, simboluri, coduri verbale și non-verbale folosite pentru a comunica mesajul. Sunt aceste semne optime pentru a ajunge la publicul-țintă identificat?
Ce mecanisme a adoptat marketerul pentru a străbate prin multitudinea de mesaje comerciale pentru a ajunge la publicul-țintă?
5.      Strategia de comunicare: Identifică obiectivul marketerului pentru mesajul ales.  Furnizează informații? Mesajul este utilizat pentru a readuce în atenția publicului un produs/serviciu? Construiește o imagine? Încearcă să adauge atribute noi? Nu uita că un mesaj poate avea unul sau mai multe obiective. Cum încearcă marketerul să convingă, direct sau printr-o rută periferică? (10 puncte).
6.      Evaluează canalul de comunicare utilizat (TV, radio, tipărituri, etc.). Este canalul optim pentru publicul-țintă identificat? (10 puncte).