duminică, 9 februarie 2014

8 metode de a forma un colectiv unit de elevi

1. Creaţi împreună “Codul de conduită al clasei”. Organizează un brainstorming pentru identificarea celor mai importante reguli care să conducă la o comunitate de învăţat de succes. După ce au fost stabilite 5-6 reguli, realizează un poster cu acestea, pune toţi elevii să-l semneze şi afişează-l la loc vizibil în sala de clasă.
2. Încurajează elevii să-şi împărtăşească reciproc evenimentele importante din viaţa lor.
3.  Alocă fiecărui elev o sarcină, alta în fiecare săptămână.
4.  Periodic, propune elevilor să luaţi masa împreună la cantina şcolii.
5.  Aşează băncile elevilor astfel încât să poată lucra în echipă. Acordă-le timp atât pentru rezolvarea sarcinilor de lucru cât şi pentru discutarea unor probleme personale.
6. Creează un poster “Totul despre mine”. În fiecare săptămână acordă rolul de “vedetă” unui alt elev. Acesta va completa informaţiile solicitate  şi va adăuga sau desene. Apoi îl va prezenta clasei şi va lăsa colegii să-I pună întrebări. Posterul va fi afişat în clasă timp de o săptămână.
7. Citeşte cartea "How Full Is Your Bucket" de Tom Rath şi discută cu elevii despre ea. Adaptează o variantă ca să-i determini pe elevi să fie persoane care-i ajută voluntar pe alţii, fac altora complimente, âmpărtăşesc sentimente pozitive cu ceilalţi. 
8. Creează un site (blog) al clasei, în care elevii să regăsească postări și fotografii de la activitățile lor.

.