marți, 25 februarie 2014

"Vânătoarea de comori" pe Internet

Vânătoarea de comori” constă în provocarea elevilor să caute diferite informații sau răspunsuri la întrebări. Poate fi un mijloc educațional antrenant și motivant care furnizează elevilor atât informații cât și mijloace de căutare a acestora, într-un context de rezolvare de probleme.
Internetul este o sursă importantă de informații foarte diversificate, mai mult sau mai puțin valoroase.Utilizarea Internetului pentru căutarea de informații dă elevilor posibilitatea nu doar să găsească o anumită informație, dar și să exerseze căutarea și evaluarea informațiilor. 
Obiectivele pedagogice ale “vânătorii de comori” pot fi: utilizarea Internetului și a motoarelor de căutare pentru accesarea unor informații, selectarea și evaluarea informațiilor, diseminarea informațiilor prin web, îmbunătățirea abilității de utilizare a poștei electronice.
Elevii pot lucra individual sau în echipe.
Este o metodă care poate fi utilizată la începutul cursului, pentru introducerea unor concepte, urmând ca pe parcurs să fie adăugate alte întrebări.  Sau poate fi utilizată ulterior pentru integrarea conceptelor și pentru a arăta elevilor cât de complex este aspectul practic al marketingului comparativ cu aspectele teoretice pe care le-au parcurs.
Poate fi impusă o limită de timp (una sau două săptămâni) sau vânătoarea poate continua o perioadă mai lungă de timp, de exemplu pe parcursul semestrului. Alternativ, "vânătoarea" poate fi organizată sub forma unui concurs (cine găsește primul răspunsul corect).  
Pentru exersarea abilităților de utilizare a motoarelor de căutare sau de alegere a cuvintelor-cheie pot fi utile întrebările cu caracter general.
Totuși, este mai bine să fie utilizate întrebări specifice și detaliate, pentru a evita risipa de timp și pentru a obține rezultate fiabile. În plus, constrângerile legate de timp pot face căutarea mai ușor de gestionat de către elevi.
Informațiile care urmează a fi identificate pot fi sub forma unor răspunsuri la o serie de întrebări, a unor reprezentări grafice sau chiar a unor fișiere sonore.
În funcție de scopul pentru care este utilizată vânătoarea” sau dacă și cum este evaluată, se pot da elevilor una sau mai multe sugestii.
Subiectele vânătorii” pot fi furnizate elevilor prin mijloace tradiționale (fișe de lucru pe coli de hârtie), pot fi trimise prin email sau pot fi postate pe site-ul cursului, dacă acesta există.
Răspunsurile trebuie să includă nu doar răspunsul propriu-zis, ci și adresele de Internet de unde au fost obținute și chiar date privind ziua și ora, deoarece web site-urile se modifică frecvent. De asemenea, profesorul poate solicita elevilor să precizeze cuvintele-cheie folosite pentru căutarea fiecărui subiect și toate site-urile vizitate (“webliografie”).
Tocmai pentru că site-urile se modifică frecvent, este bine ca, înaintea vânătorii” sau chiar în timpul acesteia, dacă aceasta are o durată mai mare, profesorul să verifice sursele referitoare la subiectele propuse. 
Dacă răspunsurile vor fi trimise pe suport de hârtie sau pe CD, este recomandat să fie atașată o copie a paginii web care conține informația. Răspunsurile pot fi trimise prin email, caz în care informațiile pot fi copiate pur și simplu, împreună cu link-urile către site-urile respective.
Răspunsurile pot fi date și prin intermediul site-ului clasei. Dacă se utilizează un site interactiv, profesorul poate posta întrebările urmând ca elevii să trimtă răspunsurile lor direct pe site. Dacă site-ul are și un forum, acesta poate fi utilizat de către elevi pentru a împărtăși strategii de căutare sau, în cazul unui concurs, pentru a afla dacă răspunsul a fost identificat.
Evaluare: Rezultatele căutării pot fi, dar nu este neapărat necesar, să fie evaluate. Răspunsurile pot fi evaluate referitor la acuratețe, încadrarea în timp sau respectarea tuturor cerințelor (ex. precizarea URL). Ele pot fi notate dar pot fi utilizate și doar ca un mod agreabil de învățare. De asemenea, poate fi evaluat și modul de trimitere a răspunsurilor (dacă este o opțiune a elevilor).
Dacă “vânătoarea” este un concurs, pot fi avute în vedere diverse criterii de evaluare: (1) primele răspunsuri corecte la fiecare întrebare, (2) cele mai multe răspunsuri corecte sau (3) cea mai rapidă trimitere a tuturor răspunsurilor corecte. Alt criteriu de evaluare ar putea avea în vedere cele mai puține URL-uri, ca o măsură a eficienței căutării.
La final, o discuție interesantă poate rezulta din compararea răspunsurilor elevilor din clasă (mai ales la întrebările generale), ca un mijloc de a evidenția posibilitatea de a întâlni informații discordante și, eventual, nesigure pe web.