marți, 25 februarie 2014

"Vânătoarea de comori" pe Internet

Vânătoarea de comori” constă în provocarea elevilor să caute diferite informații sau răspunsuri la întrebări. Poate fi un mijloc educațional antrenant și motivant care furnizează elevilor atât informații cât și mijloace de căutare a acestora, într-un context de rezolvare de probleme.
Internetul este o sursă importantă de informații foarte diversificate, mai mult sau mai puțin valoroase.Utilizarea Internetului pentru căutarea de informații dă elevilor posibilitatea nu doar să găsească o anumită informație, dar și să exerseze căutarea și evaluarea informațiilor. 

joi, 20 februarie 2014

Tehnica "Gândiți - Lucraţi în perechi - Comunicați"Această activitate poate fi desfășurată la modulele "Comunicare profesională" și "Negocierea în afaceri".      
Propuneți elevilor să citească următoarele note privind protocolul de afaceri în Statele Unite ale Americii şi să discute, în perechi, despre felul în care sunt privite aceste aspecte în România. 
La sfârșitul activității, 2-3 perechi sunt invitate să împărtășească clasei rezultatele dezbaterii lor.

vineri, 14 februarie 2014

Găleata și căușul


Să ne imaginăm că fiecare dintre noi avem o găleată invizibilă. Permanent, ea este umplută sau golită, în funcție de ceea ce ne spun sau ne fac ceilalți. Când găleata noastră este plină, ne simțim foarte bine. Când găleata este goală, ne simțim groaznic.
În același timp, fiecare avem un căuș invizibil. Când îl folosim să umplem găleata cuiva, făcând sau spunându-i ceva care să-l bucure, ne umplem totodată și găleata noastră. Însă, atunci când folosim căușul pentru a goli găleata altor persoane, spunând sau făcând ceva care să-l supere, extragem și din conținutul găleții proprii.
O găleată plină ne oferă o perspectivă pozitivă și ne dă energie. O găleată goală, dimpotrivă, ne oferă o perspectivă negativă, ne seacă de energie și ne subminează voința. De aceea, de fiecare dată când cineva extrage din găleata noastră, parcă ne rănește.

joi, 13 februarie 2014

Costumul de bal mascat - exercițiu de "spargere a gheții"

Exercițiul poate fi utilizat pentru a face prezentarea personală mai interesantă sau ca o activitate rapidă și ușoară de “spargere a gheții”. Nu necesită materiale sau pregătire anterioară.
Clasa de elevi se împarte în grupuri mici (4-5 persoane) pentru a permite prezentarea răspunsurilor în cadrul grupului.

miercuri, 12 februarie 2014

Diferiți dar ... asemănători


Atunci când se constituie un nou grup, ca de exemplu o clasă la începutul unui ciclu școlar, un lucru foarte important pentru a realiza coeziunea grupului este ca membrii săi să se cunoască cât mai bine. Se poate porni de la colegii de bancă care, prin metoda "Gândiți - lucrați în perechi - comunicați", pot afla mai multe lucruri unul despre celălalt. Poate fi folosită fișa de lucru de mai jos.

luni, 10 februarie 2014

8 Ways to Create a Strong Classroom Community

1. Have students work together to create their most important guidelines for a successful classroom community.  Decided toghether on the most important 5 rules and write them on a poster. All students sign the poster (as a pledge) and then hang the poster on the wall where the students can see it.

duminică, 9 februarie 2014

8 metode de a forma un colectiv unit de elevi

1. Creaţi împreună “Codul de conduită al clasei”. Organizează un brainstorming pentru identificarea celor mai importante reguli care să conducă la o comunitate de învăţat de succes. După ce au fost stabilite 5-6 reguli, realizează un poster cu acestea, pune toţi elevii să-l semneze şi afişează-l la loc vizibil în sala de clasă.

sâmbătă, 8 februarie 2014

Negociere în afaceri - joc de rol

Am observat că elevii comunică oral destul de greoi, mai ales atunci când sunt nevoiţi să folosească terminologia de specialitate (elevii mei studiază în domeniul economic/ comerţ/ turism). De aceea, cred că sunt foarte utile jocurile de rol, care ar trebui folosite mai des.

joi, 6 februarie 2014

Culoarea zilei

Este un exerciţiu simplu şi rapid care ilustrează faptul că adesea oamenii au puncte de vedere (viziuni) diferite asupra aceluiaşi lucru şi ajută la înţelegerea empatiei şi a conceptelor înrudite.
Activitatea poate fi folosită ca un exerciţiu de „spargere a gheţii”, pentru grupuri de orice mărime şi pentru persoane de orice vârstă.