marți, 25 martie 2014

Analyzing marketing messages

Each individual is exposed to hundreds of commercial messages on each day.  This enormous amount of marketing messages requires marketers to create messages that are clever, focused, and specific in their communication objectives.  The intent of this exercise is to allow students to choose a commercial message and critically analyze each of its components. This exercise provides students with an opportunity to apply the theoretical concepts of communication theory in a real world setting. In the mean time, students are able to realise the difficulty of the creating an effective message.
This assignment can be handed out post coverage of the Promotion Mix section of the course. Students are asked to select a marketing message of their choice for critical evaluation.  This message may be drawn from TV, radio, from the Internet or any other media source.  

Analiza mesajului promoțional

Se estimează că fiecare persoană este expusă zilnic la sute de mesaje comerciale. Această învălmășeală de mesaje necesită specialiști care să creeze mesaje “inteligente”, concentrate și specifice. Obiectivul acestui exercițiu este să permită fiecărui elev să aleagă un mesaj comercial și să analizeze critic fiecare element component al acestuia. Exercițiul oferă elevilor oportunitatea de a aplica conceptele teoretice ale comunicării în situații reale și îi face conștienți de dificultatea creării unor mesaje eficiente.

duminică, 9 martie 2014

10 Simple Ways To Check For Understanding

Tasks for students:
1. Dos & Don’ts
List 3 Dos and 3 Don’ts when using, applying, relating to the content (e.g., 3 Dos and Don’ts for writing a business letter).
2. Yes/No Chart
List what you do and don’t understand about a given topic - what you do on the left, what you don’t on the right (overly-vague responses don’t count).
3. New Clothes
Take a given topic and describe how it can be used in some way other than how you’ve been taught.
4. Three Most Common Misunderstandings
List what you think might be the three most common misunderstandings of a given topic based on an audience of your peers.
5. Explain What Matters
Explain the most important part of a given topic to a self-selected audience (must clarify) in fewer sentences.
6. Big Picture
Diagram the context – where does it fit in and how does it function in its natural “bigger picture.” This is good for abstract or right-brain thinkers.
7. Venn Diagram
Compare a given topic to a tangent topic.
8. Self-Directed Response
Prove to me you understand in diagram, written, or related form in a way that a stranger would understand.
9. Draw It
Draw what you do understand.
10. Three Questions
Ask three questions about the topic, then rank them in terms of their importance/value.


miercuri, 5 martie 2014

Joc de comunicare

I-am întrebat pe elevii mei cum ar face ei lecțiile mai interesante dacă ar fi profesori și am avut surpriza să constat că, deși se află aproape de vârsta majoratului iar unii dintre ei chiar au împlinit 18 ani, mulți au spus că ar dori mai multe jocuri. Așa că, pentru lecțiile de Comunicare sau de Negociere mă gândesc să le propun un joc.

luni, 3 martie 2014

"The Price is Right"

I think a way to make lessons more attractive is to make them fun. We can use games because they are challenging and motivating to the students. For example, for the topics referring to pricing, you can play “The Price is Right.” Group the students into teams, than show them several pictures of different products (or even small products or empty packages) and the teams are asked to estimate the retail price. For much fun, edible items (cookies, small fruits) can be used. You can give awards to the members of the team who are closer to the price of the items.

"Prețul corect"

Pentru ca învățarea să fie eficientă, cred că este bine ca uneori ea să fie și amuzantă. Jocurile sunt distractive, provocatoare și motivante pentru oricine. La începutul discuțiilor privind politica de preț, elevii sunt grupați în echipe și provocați să joace “Prețul corect”. Li se arată câteva imagini cu diferite produse (sau chiar produse reale sau ambalaje aduse de profesor sau de elevi) cu diferite produse și echipele sunt solicitate să estimeze prețul cu amănuntul. Membrii echipei care se apropie cel mai mult de prețul real pot primi o mică recompensă.  Apoi poate începe discuția despre conceptele legate de politica de preț a unei firme.

duminică, 2 martie 2014

Marketingul și schimbarea comportamentală - proiect


A. Prezentare generală a proiectului:
-          Elevii vor elabora un proiect de schimbare comportamentală. Esența acestui proiect constă în asumarea de către elevi a unei anumite schimbări de comportament și încurajarea lor să se concentreze pe introspecția personală, ca un mijloc de a se cunoaște mai bine, fapt care îi va ajuta inclusiv în viitoarea carieră profesională.
-          Elevii vor alege un aspect din viața lor pe care ar dori să-l îmbunătățească și, timp de 8 săptămâni vor nota într-un jurnal progresul lor referitor la acesta. La final, vor scrie un raport (eseu) privind felul în care îi pot ajuta pe alții să-și modifice comportamentul.
-          Scopul acestui eseu este evidențierea felului în care poate fi elaborat un plan de marketing social pentru a genera schimbarea de comportament aleasă de către fiecare elev.
-          Se comunică elevilor data și modalitatea de prezentare a proiectului.

sâmbătă, 1 martie 2014

The classroom pledge

In order to develop a stronger classroom community I asked the students to think about some rules they have to respect and write them on a sheet of paper. I posted the proposals on the classroom Facebook group (we had a kind of brainstorming on the FB). I asked the students to give a “Like” to three rules they consider appropiate.