joi, 24 iulie 2014

Mijloace publicitare utilizate în firma de exercițiu - broșura

Broşura este un material tipărit (8-50 de pagini) care prezintă detaliat produsele/ serviciile firmei de exerciţiu.  Se foloseşte cu prilejul prezentărilor firmei (de exemplu, la inaugurarea firmelor de exerciţiu), la târgurile locale, regionale sau internaţionale sau în cadrul unor campanii promoţionale. Broşurile pot fi realizate cu ajutorul aplicaţiei Publisher.
Costul de realizare al unei broşuri este mai mare decât în cazul pliantelor sau fluturaşilor dar aceasta conţine informaţii mai ample.

miercuri, 23 iulie 2014

Mijloace publicitare utilizate în cadrul firmei de exercițiu - pliantul

Pliantul este un material imprimat pe o singură coală, împăturită în două sau în trei părţi, astfel încât prin suprapunerea părţilor să se asigure continuitatea textului sau ilustraţiilor. Costurile sale de producţie sunt mai scăzute decât ale broşurii, dar mai ridicate decât ale fluturaşului. Se utilizează, de exemplu, pentru promovarea unor oferte speciale. Există programe care pot fi utilizate de către elevi pentru realizarea pliantelor: Microsoft Publisher, Studio Design, Corel, Photoshop, etc.

luni, 21 iulie 2014

Training firms - achieving a flyer

A flyer, also called a circular, handbill or leaflet, is a form of paper advertisement intended for wide distribution and typically posted or distributed in a public place or through the mail.
Flyers are the best way to advertise a business start-ups. A well designed flyer is an essential element of any printed advertising campaigns.
They can be written by hand, design on the computer or printed at a printong office.
If the flyer is handmade, there are several options: a very neat handwriting, or using a template or stickers letters and pictures. The text should be written in letters large enough to be easily read and it is recommended to merge text with a border (drawing sheets ready box can be used). After the flyer is finished, it can be multiplied in the number of copies required. Handmaded flyers are used if students have good drawing or calligraphy skills.
The best method is to make flyers on your computer. In this way a relatively large number of flyers can be done quickly and cheaply. There are many programs that can be used for this purpose, such as Photoshop, Paint, Publisher.
When using complicated graphics, it is recomende to use a printing office.
Rules to be followed to achieve the flyers:
- Make sure that the information presented is easy to read and understand, even if it's a flyer looking to be creative and unique. Material purpose is to communicate information clearly to the audience choice. Use no more than two letters, allowing easy reading of the text. You can use instead, characters of different sizes, underlined, bold or italics, but not excessive;
- Company name and contact details must be visible;
- The text should be as concise as possible, showing the exact offer, and how much the product or service costs;
- Specify clearly the advantages obtained by using client product / service;
- Do not make promises you can not comply, false advertising is not only unethical, it is even illegal;
- Insert a picture (drawing or photo), preferably representing a person using the product. If it is possible use a photo, rather than a drawing. Whatever type of image, it has to be consistent very well done. Beware of using images protected by intellectual property rights. If students have no drawing skills, drawings or symbols can be used in various collections available to all users (eg Clipart);
- Do not forget the "call-to-action" (customer call to action). Students can use "Order now", together with any discounts or other incentives.
Distribution of flyers:
- flyers distributed in any place they could find potential customers for training firms;
- training firm fairs;
- directly to schools that have training firms, situated in the same town, or using the post services for other places;
- educational fairs.duminică, 20 iulie 2014

Mijloace publicitare utilizate în cadrul firmei de exercițiu - fluturașul (flyer-ul)

Fluturaşii sunt modalitatea cea mai bună de a face reclamă unei firme nou înfiinţate. Un fluturaş bine conceput este un element esențial al oricărei campanii publicitare tipărite.
Ei pot fi redactaţi de mână, la calculator sau tipăriţi.
Dacă fluturaşul este realizat manual, există mai multe variante: caligrafie foarte îngrijită, utilizarea unui şablon sau litere şi imagini autocolante. 

sâmbătă, 19 iulie 2014

Tratat de comunicare si negociere in afaceri


Volumul "Tratat de comunicare și negociere in afaceri" de Ștefan Prutianu, apărut la Editura Polirom este foarte util nu doar pentru profesorii și studenții de la facultățile de Economie sau Administrarea afacerilor ci și pentru profesorii care predau discipline/module de specialitate la liceele/colegiile cu profil economic. Conceptele teoretice sunt bogat ilustrate cu aspecte practice, studii de caz sau exemple de activități. De când am început să utilizez această carte, cred că lecțiile mele au devenit mult mai interesante, ami ales sub aspectul lor aplicativ.


Evaluarea strategiei de retail - studiu de caz

Studiul de caz prezintă planurile strategice ale companiei fictive ABC, care deține mai multe branduri în domeniul comerțului cu amănuntul. Sarcina de lucru propusă constă în evaluarea priorităților strategice ale companiei.

joi, 17 iulie 2014

Segmentarea pieței - activitate pentru elevi

Segmentarea pieței presupune împărțirea acesteia în grupuri distincte de consumatori cu nevoi, caracteristici și comportamente diferite, care ar putea reacționa asemănător la eforturile de marketing ale firmei. Astfel, o companie poate adapta mai ușor produsele/serviciile sale nevoilor fiecărui segment de consumatori.