joi, 6 noiembrie 2014

Siguranța - cel mai important ingredient din alimente


În ultimul timp, asistăm la o adevărată „explozie de alimente, într-un sortiment comercial tot mai diversificat și tot mai colorat ambalate, în scopul de atrage consumatorii și a-i determina să cumpere produsele respective. Dar nu înseamnă că dacă produsele alimentare sunt atrăgătoare, sunt și sănătoase. Compoziția chimică a alimentelor, complexă, dar săracă în substanțe nutriente necesare organismului cresc riscurile de îmbolnăvire a populației.
Valoarea igienică a unui produs alimentar este dată de lipsa impurităților, a substanțelor nocive, a contaminanților microbiologici din produs. Orice dezechilibru apărut în cantitatea sau calitatea factorilor nutritivi are repercursiuni asupra sănătății. 
Inocuitatea este capacitatea unui produs de a nu fi periculos pentru organism.
Nerespectarea condițiilor igienico-sanitare la fabricarea, transportul, depozitarea și comercializarea produselor alimentare poate provoca alterarea, poluarea cu substanțe toxice (metale, pesticide, conservanți) sau radioactive, contaminarea cu microorganisme patogene (microorganism capabil să pătrundă și să se înmulțească într-un organism animal sau vegetal, provocând manifestări patologice) care pun în pericol viața și sănătatea consumatorilor.
Factorii care determină calitatea produselor alimentare pot fi grupați în factori interni și factori externi.
II. Factorii externi: solicitările mecanice în timpul manipulării și transportului, compoziția aerului atmosferic, temperatura și umiditatea aerului, lumina, radiațiile.
Pe tot parcursul lanțului tehnologic, alimentele sunt supuse riscului de a fi contaminate cu substanţe chimice sau diverşi agenţi patogeni. În funcţie de factorii care o determină, contaminarea produselor alimentare poate fi de două tipuri,:
a. contaminarea biologică – produsă de bacterii, fungi, viruşi sau paraziţi. La acest tip de contaminare, produsele prezintă în cele mai multe cazuri semne vizibile, organoleptice. S
e poate produce în următoarele situaţii: sub acţiunea perturbatoare a factorilor de mediu (ex. umiditatea crescută a aerului); depozitarea şi transportul produselor alimentare în condiţii necorespunzătoare; utilizarea antibioticelor în combaterea diferitelor boli la animale şi păsări etc. Acestui tip de contaminare sunt supuse mai ales alimentele care au un conținut ridicat de apă.
b. contaminarea chimică – produsă de substanţe chimice provenite din mediu, reziduuri de metale grele sau altele, care ajung în produse neintenţionat sau accidental, în timpul manipulării substanţelor, în timpul prelucrării produselor, transportului sau ambalării.
Se poate produce în următoarele situațiifolosirea unor substanţe chimice în agricultură; produşi toxici care pot contamina direct sau indirect produsele sau se pot forma în acestea în timpul proceselor de prelucrare şi conservare; poluarea chimică din utilaje sau ambalaje, atunci când acestea conţin metale toxice: cupru, plumb, aluminiu ş.a.. Unele substanţe grele pătrund în organism şi se depozitează în diferite ţesuturi, exercitându-şi acţiunea toxică după ce s-au acumulat într-o anumită cantitate.
Consumatorii au devenit tot mai conștienți de pericolele potențiale pe care alimentele le pot prezenta pentru sănătatea lor. Pentru consumatori, siguranța este cel mai important ingredient dintr-un produs alimentar. De aceea, ei solicită ca produsele alimentare pe care le consumă să fie inofensive pentru sănătatea lor.
Legislația națională și europeană privind siguranța alimentelor au ca obiectiv principal asigurarea celui mai înalt grad de protecție a sănătății umane și a intereselor consumatorilor în ceea ce privește alimentele.
Producătorii, transportatorii și comercianții trebuie să ia toate măsurile necesare pentru garantarea unui nivel cât mai ridicat de siguranță și de protecție pentru consumatori.
LABROM Bacău, laborator de analize pentru alimente este dotat cu aparatură de ultimă generație și are personal foarte bine pregătit și cu experiență, care garantează că analizele sunt efectuate cu precizie maximă și în cel mai scurt timp posibil.
Misiunea laboratorului:
„Măsurile și practicile pentru calitatea și siguranța alimentelor pe care Labrom Bacău le desfășoară implică metode analitice complexe de testare, inspecții de produs și de igienă și audituri de produs și de proces. Aceste servicii ajută companiile să livreze produse alimentare care îndeplinesc în mod constant standardele ridicate de calitate, precum și  standardele tot mai complexe de sănătate, siguranță și de mediu.”


Articol scris pentru campania Blobby.