luni, 22 septembrie 2014

Categorii de piețe

Această activitate este concepută pentru a fi utilizată la tema Tipuri/categorii de piețe”.
Categorii de piețe:
a.      După bunurile care formează obiectul tranzacțiilor:
-          piața resurselor naturale
-          piața bunurilor de capital
-          piața monetară
-          piața valutară
-          piața muncii
-          piața serviciilor
-          piața produselor cultural-artistice
b.      După locul de proveniență al agenților cererii și ofertei:
-          piața locală
-          piața regională
-          piața națională
-          piața mondială
c.       După volumul tranzacțiilor derulate:
-          piețe concentrate
-          piețe dispersate
d.      După libertatea de pătrundere pe piață:
-          piețe libere
-          piețe intermediare
-          piețe reglementate
e.       După starea obiectelor tranzacționate:
-          piețe reale
-          piețe fictive
f.        După momentul în care se materializează tranzacția:
-          piețe la vedere
-          piețe la termen
g.      Din punct de vedere al ofertei prezente pe piață:
-          piața produsului
-          piața întreprinderii.

Obiectivele activității:
-          - Înțelegerea diferitelor tipuri de piață
-          - Înțelegerea faptului că piețele pot avea loc oriunde.
Sarcină de lucru pentru elevi:
Accesând următoarele linkuri aveți exemple de piețe.
Cercetați fiecare dintre aceste piețe, apoi realizați un tabel în care să arătați următoarele:
-           Numele pieței
-           De cât timp există piața respectivă
-          Tipul de piață/criteriul avut în vedere (încercați să utilizați mai multe criterii)
-          Dacă vânzătorii se întâlnesc pe piața respectivă.